O pequeno escribidor

Afonso Eiré

Bocelo e Eiré chegan pouco antes da hora sinalada ao Goberno Civil da rúa Armanyà. Van explicarlle ao gobernador de onde sae esa teoría de que o Gran Capitán era un galego de Chantada. A aquelas horas Bocelo xa sabe que Eiré, o colaborador máis novo dos activos nese momento, con quince anos recén cumpridos, tira a información dun texto de Formoso Lamas que fala da orixe chantadina dos Fernández Temes, antepasados do Gran Capitán.

Ruipérez, o gobernador, manda que o director pase ao despacho, e cando ve a Eiré, pregunta: E ese rapazolo, que pinta aquí?

_É o autor, _ infórmao Bocelo.

A novidade non parece agradar á primeira autoridade da provincia. Se xa non tiña caso pola chilindrada do enfado cordobés, canto menos ao comprobar que o autor é un rapaz de quince anos.

A frustración do gobernador faille lanzar entón unha maldición que nin de lonxe se vai cumprir. Olla para Afonso e dille:

_Pois xa me ocuparei eu de que non volvas a escribir nunca máis.

Guillermo Ruipérez Pérez del Gallego, a quen Lugo debe os primeiros trámites de cara a conseguir o Colexio Universitario, foi cesado como gobernador o 8 de novembro de 1974, sendo recibido por Franco o 30 de xaneiro do último ano da súa vida. El morre de xeito inesperado en Italia, como Pascual Madoz, cando visita Milán o 15 de xuño de 1992.

Os que coñecen a Pucheiro saben do pouco éxito que tivo aquela maldición do gobernador, pois os seus libros e a súa carreira xornalística deixa xa un abondoso ronsel. Precisamente cando é director de A Nosa Terra con 22 anos, coincide nun acto con Bocelo, quen lle di, respectando o idioma:

_¡Así que tú eres aquel tocahuevos del Gran Capitán!

Comenta