Os Armiñán

O Weyler de Armiñán

A Luis de Armiñán, o primeiro gobernador de Lugo do Partido Republicano Radical, faltoulle un día para cumprir un mes exacto de mandato na provincia. A súa pegada lucense é polo tanto, cativa, aínda que ese tempo permítelle a Castro falar longo e tendido, sobre todo cando mestura eses días dos meses de setembro e outubro de 1933_ os sanfroiláns incluídos _ coa presenza dos tres Armiñáns máis coñecidos en Galicia, coa estratexia electoral de Portela Valladares e coas eleccións xerais celebradas en novembro dese ano, cando Armiñán era xa máis portelista que radical e a piques estaba de repetir cargo en Córdoba.

O primeiro da familia que ten relación con Galicia é Luis de Armiñán López, pai do noso gobenador lucense e avó do cineasta. O feito de compartir nome, apelido, escrita, xornalismo e política con seu fillo _ L. de A. Odriozola _, é causa de que nas súas biografías, mesmo nas máis traballadas, obras do pai figuren baixo a autoría do fillo. Por exemplo, á hora de atribuírlle a intensa participación que o primeiro dos Armiñán tivo na actividade duelística de Madrid. Din que el mesmo acode a un encontro no campo da honra con Primo de Rivera. Como padriño cóntanse por ducias as súas participacións en duelos.

Tamén nesa mesma dirección, Castro atopou biografías que adxudican ao noso gobernador un libro do pai sobre a materia, El duelo en mi tiempo, confundidos se cadra porque a súa edición é dun ano despois da morte do autor, en 1949, e outro sobre Weyler.

O caso é que Armiñán Pérez tamén foi gobernador. No seu caso, da praza coruñesa, e alí prepara as eleccións dos seus xefes políticos, tal como era a principal función deses cargos tamén chamados correa de transmisión. Do mesmo xeito, o fillo, Armiñán Odriozola, actuará durante a República en Cádiz, por dúas veces, Lugo e Córdoba.

2 Comentarios a “Os Armiñán”

  1. jabato

    ¿Armiñán Pérez es el mismo que Armiñán López?. Para mí, que en uno de los dos casos hay una errata.

  2. admin

    Volve atinar. Só existe Luis de Armiñán Pérez. O López apareceu sen ser chamado.

Comenta