Os catro de El Imparcial (III)

O edificio de Daniel Zavala Álvarez

O gobernador civil de Lugo durante o ano 1934, Eduardo Andicoberry, vén de exercer a dirección de El Imparcial, o prestixioso xornal fundado polo avó de Ortega y Gasset, o pontevedrés Eduardo Gasset y Artime, e co que mantemos certa familiaridade, pois a súa sede, construída ao efecto no número 4 da antiga rúa Duque de Alba de Madrid, foi obra do tataravó dos meus fillos, o arquitecto Daniel Zavala Álvarez, bisavó polo tanto da miña muller, Teté Latas Zavala. Daquela podo presumir ante Castro dun parentesco político co xornal que precisamente máis loitou por afastarse da militancia dos partidos para facer xornalismo independente, como non era o común nese tempo. E case o consegue, se ao seu director, o fillo de Gasset, non o nomea ministro Francisco Silvela.

Nesa redacción leva bastantes anos Andicoberry, que xa pasara por outras cabeceiras, como España Nueva, El Radical de Madrid, El Mundo, o Semanario El Momento e outras da prensa canaria. Hai dez que conseguira dos Gasset un traballo ben apetecible, pois debía percorrer todas as provincias españolas e remitir as crónicas de viaxe correspondentes. Para unha pluma áxil e amena como é a súa, trátase dun agasallo envexable. A sección chámase “Rutas a capricho” e nese título pódese adiviñar a bicoca que recibe Andicoberry, pero que por causas descoñecidas, apenas redacta as súas primeiras excursións, a sección deixa de saír. Se cadra, a explicación hai que buscala en motivos económicos, ou en reestructuracións internas do propio xornal, pois de contado o futuro gobernador de Lugo é nomeado responsable de edicións de El Imparcial, un cargo que non parece compatible co de choutar España adiante, de pobo en pobo.

Nas páxinas de El Imparcial van coincidir catro novelistas que tamén serán gobernadores de Lugo: Andicoberry, Ciges, Armiñán e Precioso.

Comenta