Andicoberry (II)

Mantén Castro que polo Goberno Civil da provincia de Lugo pasaron novelistas de moi diversos rexistros e se non fosen estes uns tempos tan pouco propicios para a lírica narrativa, todas as súas obras poderían conformar unha curiosa colección literaria con forte presencia erótica, dramas rurais, crimes, poesía, éxitos moi populares, e mesmo libros que foron ameazados de arder na pira dun auto de fe, tal como anuncia o titular do bufete.

¿Tanto lustre para unha aldea sen importancia? Alguén en Madrid parecía saber moi ben que Lugo podía pasar por anos de decaída, pero que para entender a provincia facían falta enxeño e coñecementos.

O Dr. Castro quere aproveitar o caso para atoparlle unha ou varias canles de saída a tanta novelística paralucense, vencellada as nosas rúas de Armanyá e de San Marcos, principalmente. Non é doada empresa polos dereitos de autor e demais zaragalladas, pero seguramente se fala cos do propio Goberno… ao mellor amañan unha lei que lle dea amparo ao proxecto.

Como o caso pode ir para varios días, senón son meses, Castro fai partillas e por aquello da orde alfabética comeza a falar de Eduardo Andicoberry Ruiz, tan lerrouxista como o seu xefe político que lle antecedeu máis de cuarenta anos no oficio de ser veciño de Lugo, aínda que don Alejandro só estivo aquí como modesto cobrador dos fielatos, e don Eduardo xa veu como gobernador civil, o que fala moi ben da progresión ascendente que lle soubo dar Lerroux a súa carreira política.

En decembro de 1933 accede Andicoberry ao seu posto de Poncio, como sempre nos gustou chamar aos gobernadores en provincias, se cadra por achegarse á “historia máis grande xamais contada” e compartila. Aldea e Poncio son conceptos en loita.

A súa experiencia na poltrona de Lugo vai durar un ano, un período que non se pode considerar curto cando os gobernos mudan con frecuencia estacional, é dicir, catro por ano.

Un comentario a “Andicoberry (II)”

  1. Maria Celia Forneas

    Creo que ha encontrado usted la piedra filosofal de la austeridad político-periodística.

Comenta