A Volta a Galicia: 24/ O retablo de Moure

O Escorial galego

Cando xa parecía que os días seguintes estariamos na Mariña lucense, ao director deulle por dicir o contrario:

_Veña, que hai que chegar a Monforte a boa hora.

Terase visto un cu de peor asento. Pois nada, collemos os trastos e metímonos no corpo máis de cento cincuenta quilómetros, que digo eu, é cousa de mirarse.

O tipo tiña unha cita no colexio da Compañía, ou sexa, da Nosa Señora da Antigua, dos Escolapios, do Cardenal, do Escorial de Galicia. Por nomes non ha ser.

Ía unha calor que fundía as pedras. Propuxen arrefecer a gorxa cuns groliños, aínda que fosen de auga fresca, pero fixéronme o mesmo caso que aos pitagóricos, ningún.

Había que traballar e máis nada, porque ás once ían misar e tiñamos que ter rematadas as fotos antes de que saíra o señor cura ao altar que está diante do retablo de Moure. Por certo que eu apampei co retablo.

_Fíxese alí na dereita _ díxome a Sabela _, ¿non ve que hai un gaiteiro? E aquela outra é a condesa Ildara da que escribe o Vicetto.

_Xa vexo, xa. O pobre Moure debeu traballar arreo coma nós, sen reparar en sábados e domingos.

Logo fomos ao fondo, a unha das capelas onde está a copia que queda do cadro de Van der Goes, A Epifanía.

_Algo oín falar da venda deste cadro. Que se lles saíra moi barato aos alemáns, que se o conde de Romanones se fixo o xordo, que se foi con nocturnidade…

_Pois xa sabe bastante, Pelúdez. Déixeo como está, non vaia ser que tamén arramplen coa copia polo mesmo prezo.

O crego sae da sancristía no mesmo momento no que nós fuximos pola porta. E non por escapar da misa, senón porque o director xa tiña outro destino na recámara.

_¡Stajanovista! _ bérrolle eu baixiño pra que non escoite.

Copia fotográfica da copia da Adoración dos Reis, de Hugo van der Goes

14 Comentarios a “A Volta a Galicia: 24/ O retablo de Moure”

 1. Jermaine Bellone

  I’ve learned many important things through your post. I might also like to convey that there is a situation in which you will apply for a loan and never need a co-signer such as a Federal government Student Aid Loan. When you are getting a loan through a regular financial institution then you need to be ready to have a cosigner ready to assist you to. The lenders can base their own decision over a few elements but the largest will be your credit standing. There are some lenders that will likewise look at your work history and decide based on that but in many cases it will hinge on your credit score.

 2. Wiley Mione

  Thanks for the something totally new you have discovered in your short article. One thing I’d prefer to comment on is that FSBO relationships are built with time. By launching yourself to owners the first weekend break their FSBO is usually announced, prior to the masses commence calling on Wednesday, you generate a good relationship. By mailing them equipment, educational supplies, free reports, and forms, you become a strong ally. If you take a personal interest in them as well as their problem, you build a solid interconnection that, in many cases, pays off in the event the owners decide to go with a real estate agent they know and also trust – preferably you actually.

 3. Orville Hammacher

  Your post is really wonderful..thanks for posting…your post is very informative

 4. albuquerque sedation dentist

  Hello there, May I download that snapshot and make use of it on my personal weblog?

 5. Covina Sedation Dentist

  Hiya, have you by chance wondered to create concerning Nintendo or PSP?

 6. law firm software

  Cheers for this kind of info I had been hunting all Yahoo to locate it!

 7. estate planning attorneys san diego ca

  Hi there, have you at any time pondered to create regarding Nintendo 3DS handheld?

 8. singing lessons online

  Surprise this particular guideline is definitely astounding it genuinely aided me and my children, cheers!

 9. dentist lakeland

  Hey there, May I copy the image and implement it on my site?

 10. mortgage brokers brisbane

  Just where have you ever discovered the source for the purpose of that write-up? Magnificent reading through I have subscribed for your blog feed.

 11. Sulfur Soap

  Where have you ever discovered the supply intended for this particular post? Great reading through I have subscribed to your feed.

 12. plumbers

  Does this specific genuinely work, anybody tried it but?

 13. Justin Bieber: I’m A Country Boy | tiastamant

  [...] Campoverdi Ali Larter Alice Dodd Alicia Keys This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← [...]

 14. website builder

  Hello, have you previously thought about to publish about Nintendo 3DS?

Comenta