Propias de Rey Barral

Rey Barral co chapeu, por Pellicer

O mecánico coruñés Francisco Rey Barral, nomeado logo delegado de Traballo por Pedro Sangro y Ros de Olano, era un conversador tan fabuloso coma Cunqueiro, segundo lembra Fole.

Rey conta sucesos difíciles de crer, pero tamén os protagoniza. Durante unha época o home é acosado por un axente de seguros que quere venderlle unha póliza como sexa.

Desde a ventá da oficina o tipo ve que o axente está a piques de entrar, polo que Rey sae correndo a outro despacho:

_ Dille que non estou! _ ordena a un funcionario.

O da póliza entra, pregunta por Rey y recibe a contestación acordada. Entón bota unha ollada e descobre o seu chapeu pendurado do percheiro.

_ Como que non está? E logo non é ese o seu sombreiro?

O argumento é definitivo, porque Rey non sae sen el á rúa. Daquela escóitase a súa voz desde o despacho no que se agocha:

_ Non sexas burro, ho! Acaso non sabes que teño dous sombreiros?

-0-

Naqueles tempos os banquetes eran o acto social por excelencia. Aínda hoxe subsiste unha tendencia natural cara ao banquete, pero os de entón tiñan o engadido fixo dos discursos aos postres fose polo motivo que fose.

Por suposto, por unha razón ou outra, Rey Barral asiste a un banquete diario.

Farto de escoitar oradores que non teñen límite de tempo no uso da palabra _ algo así como a verborrea interminable nos premios Goya _, Rey Barral comenta aos seus amigos a necesidade de que todos os banquetes conten coa figura do cronometrador, un home que estaría sentado a carón dos que falan, dotado dun saco de perdigóns.

A medida que pase o tempo, ou que diga tonterías, o cronometrador énchelle os petos con chumbo, e cando leve neles cinco quilos, cae sentado.

Comenta